[bsa_pro_ad_space id=1 länk=samma] [bsa_pro_ad_space id=2]

Gå till innehåll

Lagstiftning

Regeringen rullar ut ytterligare regler för onlinespelsystem

By - 6 maj 2024

Finansdepartementets sekretariat för priser och vadslagning (SPA) har utfärdat en ny förordning som beskriver tekniska och säkerhetskrav för vadhållningssystem, sportvadslagning och onlinespelplattformar. Förordningen, publicerad i den officiella tidningen, kräver att operatörer ska etablera vadslagningstjänster och lagra motsvarande datacenter i Brasilien. Operatörer måste använda elektroniska kanaler med domänregistreringen "bet.br" för att hjälpa användare att skilja mellan licensierade och illegala vadslagningsplattformar. Dessutom måste alla spel vara certifierade av auktoriserade laboratorier, och operatörer måste skicka information om spelarna, plånböcker och vad till SPA för övervakning.

Kapitel ett fastställer de tekniska och säkerhetsmässiga kraven för vadhållningssystem, sportvadslagningsplattformar och onlinespelplattformar som ska användas av operatörer.

Kapitel två specificerar att vadhållningssystem måste uppfylla tekniska krav, inklusive datalagring i brasilianska datacenter, villkor för internationell dataöverföring, tillgång till data för tillsynsorgan, datareplikering och användning av specifika domännamn för onlinespelkanaler. Elektroniska kanaler som används av operatörer för att erbjuda lotteritjänster med fasta odds på nätet måste ha en "bet.br"-domän.

Enligt kapitel tre måste operatörer ha sina vadhållningssystem, inklusive sportvadslagning och onlinespelplattformar, certifierade av en certifierande enhet som godkänts för operativ kapacitet av SPA. Operatörer av vadhållningssystem, inklusive sportvadslagning och onlinespelplattformar, måste erhålla certifiering från erkända enheter som godkänts av finansministeriet och som kommer att behöva förnyas årligen. Certifikaten bör vara specifika för Brasilien och operatörer måste lämna in utvärderingsrapporter för certifiering inom nittio dagar efter tillståndet, och dessa rapporter måste också förnyas årligen.

Kapitel fyra täcker övervakning och övervakning av vadhållningssystem, sportvadslagning och onlinespelplattformar som styrs av särskilda regler utfärdade av SPA. Operatörer måste ge full åtkomst till sina system för inspektion av auktoriserade enheter och operatörer kommer att vara skyldiga att skicka in data om vad, vadhållare, enligt regeringens riktlinjer. SPA kan begära ytterligare information vid behov.

Kapitel fem täcker landbaserade bettingterminaler. Spelterminaler måste vara anslutna och integrerade med operatörens system och uppfylla tekniska krav. Spel som görs på terminaler kräver identifieringsprocedurer och överensstämmelse med alla regler för vadslagning online, inklusive betalningstransaktioner, specificerade i regler från finansministeriet.

Kapitel sex täcker slutbestämmelserna om onlinespel och användningen av slumptalsgeneratorer. Det sista kapitlet – kapitel sju anger att specifika regler från SPA kommer att diktera de påföljder som operatörer kan ställas inför i händelse av bristande efterlevnad och anger att de tekniska kraven för livespelsstudior och onlinespel också kommer att följas upp senare i detaljerade regler.

Dela via
Kopiera länk