[bsa_pro_ad_space id=1 länk=samma] [bsa_pro_ad_space id=2]

Gå till innehåll

Puls

Fincore: optimerar sportsbook-prestanda för stora turneringar

By - 3 juni 2024

John Chyriwsky, marknadschef på Fincore, beskriver hur operatörer kan hålla spelarna engagerade under stora sportevenemang och därefter.

Vad är syftet med Fincores Tri-programvara?

Fincores Tri Sportsbook är en banbrytande sportspelplattform som kombinerar avancerad automation, dataanalys i realtid och ett intuitivt gränssnitt för att revolutionera handeln och förbättra spelupplevelsen.

Med omfattande täckning av sport- och bettingmarknader erbjuder Tri Sportsbook oöverträffad effektivitet och flexibilitet. Trading Manager-appen ger operatörer möjlighet att hantera höga volymer utan ansträngning, särskilt under stora evenemang som Euro.

Vilka åtgärder bör speloperatörer vidta för att höja sin totala prestation inför stora evenemang?

Om operatörer kan hantera perioder med hög trafik, som en hektisk lördag under fotbollssäsongen, är de troligen förberedda för stora evenemang. Men evenemang som Euro lockar många nya och återkommande kunder.

För att hålla dem engagerade måste operatörerna leverera en optimal upplevelse från första satsningen och framåt. Kundklockan tickar alltid och om de inte snabbt kan komma till de satsningar de vill ha, precis vid den tidpunkt de vill, så går de snabbt vidare.

Hur hjälper Fincores TRI Sportsbook att hålla spelarna engagerade med operatören under hela turneringen och därefter?

TRI Sportsbook har designats för att göra det möjligt för spelaren att komma till vad de vill med så få klick som möjligt. Med hjälp av den senaste datavetenskapen och AI fokuserar vi på att omvandla realtidsdata till praktiska insikter. Så, plattformen talar om för operatören vad kunden vill ha härnäst för att hålla dem engagerade, oavsett om det är en personlig spelrekommendation, odds eller bonus.

Det är en plattform som tänker snabbt, så operatören kan agera snabbt. Att ge kunden en personlig upplevelse är nyckeln till att möjliggöra satsningar med så få klick som möjligt, och eftersom vi vet att timing är avgörande kan vi använda automatisering för att leverera nästa åtgärd inom rätt tidsfönster och hålla spelaren engagerad.

Hur viktigt är det att utnyttja automatisering för att förbättra handelseffektiviteten och hantera ökningen av aktiviteten under stora turneringar, som euron?

I högprofilerade turneringar drivs automatisering främst av dataflöden som ger högtrogna priser. Fincores Tri Sportsbook automatiserar flödet och bearbetningen av dessa data, vilket gör att operativ tillsyn kan fokusera på riskhantering. Plattformens konfigurerbarhet och standardinställningar säkerställer att lämpliga riskgränser upprätthålls.

Tri Sportsbook erbjuder oöverträffad medvetenhet om inkommande affärer, varnar handlare när exponeringsnivåerna närmar sig trösklar. Systemet kan automatiskt slå tillbaka eller erbjuda spel igen när risknivåer nås, med handlare som meddelas att ingripa vid behov. Ytterligare automatisering utökar riskgränserna när verksamheten bedöms som gynnsam. Detta tillvägagångssätt säkerställer smidig drift även under rusningstid.

Vilka åtgärder vidtar Fincore för att säkerställa sömlös integrering av sin teknologi med operatörernas befintliga plattformar, så att de kan maximera prestandan utan störningar inför och under stora turneringar som EM?

TRI Sportsbook är mycket anpassningsbar och kan enkelt integreras i en operatörs befintliga plattformar. Att säkerställa sömlös integrering av vår teknik med operatörers befintliga plattformar är ett kärnfokus hos Fincore, oavsett evenemangets omfattning.

Även om stora turneringar kan inspirera till nya eller unika specialerbjudanden som kräver ytterligare kapacitet, är själva integrationsprocessen konsekvent. Vi gör noggranna utvärderingar och använder API-baserad integration för att säkerställa kompatibilitet och minimala avbrott.

Om en operatör utformar speciella kampanjer för en turnering kan ytterligare kapacitets- eller arbetsflödesjusteringar vara nödvändiga och testade i förväg. Vi kommer alltid att ge en mycket rak och ärlig bild av vad som kan uppnås inom de tillåtna tidsramar.

Det finns inget värre än att gå in i viktiga handelsperioder med dina planer i spillror eftersom din teknikpartner överlovade och underlevererade. På Fincore levererar vi alltid det vi säger att vi ska göra i tid.

Slutligen, vad är nyckeln till att behålla publiken efter att turneringarna har avslutats?

Fincores Tri Sportsbook säkerställer fortsatt spelarengagemang efter turneringen genom att utnyttja personliga marknadsföringsverktyg och realtidsdatainsikter. Precis som under turneringen, skräddarsyr vår plattforms kampanjer och innehåll baserat på varje användares vadslagningshistorik och preferenser, vilket håller dem fasta.

Stödet för ett brett utbud av evenemang och speciella marknader betyder att det alltid finns något nytt att satsa på. Med hjälp av avancerad analys kan operatörer snabbt anpassa sig till användarbeteende och skapa effektiva retentionsstrategier som gör att spelarna kommer tillbaka långt efter att de stora händelserna är över.

Dela via
Kopiera länk