[bsa_pro_ad_space id=1 länk=samma] [bsa_pro_ad_space id=2]

Gå till innehåll

[Vc_row] [vc_column] [vc_column_text]

regler och villkor för användning

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Beskrivning

Dessa villkor gäller mellan dig, användaren av denna webbplats (inklusive eventuella underdomäner om de inte uttryckligen utesluts av deras egna villkor), och Gaming Publishing Ltd, ägaren och operatören av denna webbplats.

Läs dessa villkor noggrant, eftersom de påverkar dina juridiska rättigheter. Ditt samtycke att följa och vara bunden av dessa villkor anses inträffa vid din första användning av webbplatsen. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor bör du sluta använda webbplatsen omedelbart.

I dessa villkor, Användare or användare betyder tredje part som har åtkomst till webbplatsen och som inte är antingen (i) anställd av Gaming Publishing Ltd och agerar under sin anställning eller (ii) engagerad som konsult eller på annat sätt tillhandahåller tjänster till Gaming Publishing Ltd och kommer åt webbplatsen i samband med med tillhandahållandet av sådana tjänster.

Du måste vara minst 18 år för att använda denna webbplats. Genom att använda webbplatsen och godkänna dessa villkor, representerar och garanterar du det
du är minst 18 år gammal.
[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Immateriell egendom och acceptabel användning

 1. Allt innehåll som ingår på webbplatsen, såvida det inte laddats upp av användare, tillhör Gaming Publishing Ltd, våra dotterbolag eller andra relevanta tredje parter.
  I dessa villkor avser innehåll all text, grafik, bilder, ljud, video, programvara, datakompilationer, sidlayout, underliggande kod och programvara och all annan form av information som kan lagras i en dator som visas på eller utgör en del av på denna webbplats, inklusive sådant innehåll som laddats upp av användare.
  Genom att fortsätta använda webbplatsen erkänner du att sådant innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som att ge, underförstått, estoppel eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något varumärke, logotyp eller tjänstemärke som visas på webbplatsen utan ägarens skriftliga tillstånd i förväg
 2. Du får endast göra för din egen personliga, icke-kommersiella användning:
  1. hämta, visa och visa innehållet på en datorskärm
 3. Du får inte på annat sätt reproducera, modifiera, kopiera, distribuera eller använda något innehåll för kommersiella ändamål utan skriftligt tillstånd från
  Gaming Publishing Ltd.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Förbjudet användning

 1. Du får inte använda webbplatsen för något av följande ändamål:
  1. på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller stör någon annan persons användning eller glädje av webbplatsen;
  2. på något sätt som är skadligt, olagligt, olagligt, kränkande, trakasserande, hotande eller på annat sätt stötande eller i strid med tillämplig lag, reglering, statlig ordning;
  3. göra, sända eller lagra elektroniska kopior av innehåll som skyddas av upphovsrätt utan tillstånd från ägaren.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Registrering

 1. Du måste se till att uppgifterna som du lämnat vid registreringen eller när som helst är korrekta och fullständiga.
 2. Du måste omedelbart informera oss om eventuella ändringar av informationen som du lämnar när du registrerar dig genom att uppdatera dina personuppgifter för att säkerställa att vi kan kommunicera med dig på ett effektivt sätt.
 3. Vi kan avbryta eller avbryta din registrering med omedelbar verkan för alla rimliga ändamål eller om du bryter mot dessa villkor.
 4. Du kan när som helst avbryta din registrering genom att meddela oss skriftligen till adressen i slutet av dessa villkor. Om du gör det måste du omedelbart sluta använda webbplatsen. Avbokning eller avstängning av din registrering påverkar inte några lagstadgade rättigheter.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Länkar till andra webbplatser

 1. Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Såvida det inte uttryckligen anges är dessa webbplatser inte under kontroll av Gaming Publishing Ltd eller av våra dotterbolag.
 2. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och frånsäger oss ansvar för alla former av förlust eller skada som uppstår till följd av användningen av dem.
 3. Inkluderandet av en länk till en annan webbplats på denna webbplats innebär inte något stöd för webbplatserna själva eller av dem som har kontroll över dem.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

 1. Sekretessmeddelande
  Datum: 15 maj 2018

1. Vem ansvarar för att hantera min information?
G3Newswire och alla webbplatser, appar och tidskrifter som drivs och/eller produceras i relation till det ägs och underhålls av:
Gaming Publishing, 23 Abbey Farm View, Whalley, Clitheroe, BB7 9YF, Storbritannien ("vi" eller "oss").

Detta är vårt sekretessmeddelande och det förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter.
Vi är ansvariga för insamling och korrekt hantering av all personlig information som du lämnar. Vi kommer att hålla dina personuppgifter säkra och använda informationen du tillhandahåller i enlighet med tillämpliga integritets- och dataskyddslagar och villkoren i detta integritetsmeddelande.

2. Vilken information samlar vi in?
Den data som samlas in och lagras av Gaming Publishing inkluderar endast kontaktinformation, såsom namn och e-postadresser. Vi lagrar ingen ytterligare information om användarna av G3Newswire, G3Newswire-appen eller några relaterade digitala produkter från Gaming Publishing. Vi samlar inte in eller lagrar någon ekonomisk information från användare eftersom företagets tjänster tillhandahålls gratis eller avgiftsfritt. Vi samlar inte in information om cookies från webbplatsen och lagrar ingen användardata från webbplatsen. Vi lämnar ingen information vidare till tredje part och använder endast innehållsinformation för att tillhandahålla nyhetstjänster till våra prenumeranter. Vi samlar inte in eller lagrar inloggnings- och kontouppgifter för någon av tjänsterna, webbplatserna eller publikationerna från Gaming Publishing och samlar inte in användaruppgifter, såsom kön, hemort, födelsedatum och köphistorik, eftersom dessa inte är tjänster. tillhandahålls av Gaming Publishing.

Gaming Publishing samlar inte in eller lagrar GPS-rörelsedata, foton, kontakter eller kalenderinformation. Våra webbplatser, tjänster och appar samlar inte in eller lagrar sensordata från smarta enheter och vi samlar inte in information om sociala nätverk, inklusive inloggningsuppgifter och all information från offentliga inlägg eller kommunikationer.

3. Plats- och tidsdata i vår mobilapp
Om du använder mobilapplikationerna G3Newswire eller G3i samlar vi inte in GPS-teknik (eller annan liknande teknik) för att fastställa din nuvarande plats. I många fall kommer din webbläsare eller mobila enhetsplattform att tillhandahålla ytterligare verktyg så att du kan kontrollera när din enhet samlar in eller delar särskilda kategorier av personlig data. Till exempel kan din mobila enhet eller webbläsare erbjuda verktyg som låter dig hantera cookie-användning eller platsdelning. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med och använda de verktyg som finns tillgängliga på dina enheter.

4. Hur använder vi din information?
Informationen du lämnar används endast för att;
• att tillhandahålla en nyhets- och informationstjänst dedikerad till den bransch du är intresserad av
• att berätta om andra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig (se nedan);
• att hantera kundtjänstfrågor; och
• för att hjälpa oss att tillhandahålla detaljer eller information som du kan ha begärt.

5. På vilken rättslig grund kommer vi att behandla dina uppgifter?
Vi kommer alltid att behandla dina personuppgifter på lagliga grunder och i synnerhet på de grunder som anges nedan:-

Legitimt intresse
Vi kan använda ditt namn och din e-postkontaktinformation som du har gett oss för att berätta om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst be oss att sluta göra det.

Juridisk skyldighet
Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter utan ditt tillstånd i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag eller förordning.

6. Vem kommer du att dela min information med?
Gaming Publishing kommer inte att dela din personliga information med tredje part, men vi kan komma att avslöja dina personuppgifter utan ditt tillstånd i samband med några rättsliga förfaranden eller framtida rättsliga förfaranden, och för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.

7. Hur hanterar du min information?
Kryptering och säkerhet
Vi använder en mängd olika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och autentiseringsverktyg, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

8. Uppdatera dina uppgifter?
Om du vill ändra några av dina preferenser för hur vi kan använda din information för direkt marknadsföring, vänligen uppdatera dina användarpreferenser via e-post till james@gamingpublishing.

9. Hur länge kommer vi att behålla din information?
Vi har ett system med lagringsperioder på plats för att säkerställa att din information endast lagras medan den krävs för relevanta ändamål eller för att uppfylla lagkrav. Om din information inte längre behövs kommer vi att se till att den kasseras eller raderas på ett säkert sätt.

10. dina rättigheter
Du har rätt att fråga oss när som helst:
• för att bekräfta om vi har någon av dina personuppgifter;
• att skicka en kopia av alla personuppgifter som vi har om dig;
• att korrigera eventuella felaktigheter i dina personuppgifter och att lägga till relevanta detaljer där personuppgifterna vi har är ofullständiga;
• att radera (i den mån det är möjligt) någon av dina personuppgifter, där vi enligt lag är skyldiga att göra det;
• att sluta behandla dina personuppgifter, där vi enligt lag är skyldiga att göra det;
• att låta dig ha en portabel kopia av de personuppgifter vi har om dig, där vi enligt lag är skyldiga att göra det;
• att sluta behandla någon av dina personuppgifter som vi behandlar på grundval av våra legitima intressen; och
• att sluta skicka marknadsföringsmaterial till dig. Observera dock att vi kan fortsätta att skicka tjänstrelaterad (dvs icke-marknadsföring) kommunikation till dig, såsom e-postuppdateringar

Om vi ​​har fattat ett beslut som påverkar dig genom att behandla dina personuppgifter automatiskt har du rätt att tala med någon för att diskutera beslutet.
Om vi ​​behandlar dina personuppgifter på grundval av att du har gett oss ditt samtycke till det kan du kontakta oss när som helst för att återkalla ditt samtycke
Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, eller vill invända mot vår användning av dina personuppgifter, vänligen skriv till oss på adressen nedan.
Dataskyddssamordnare, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, Storbritannien.

Eller via e-post till: james@gamingpublishing.co.uk

11. Gäller meddelandet länkade webbplatser?
Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Detta sekretessmeddelande gäller endast denna webbplats, så när du länkar till andra webbplatser bör du läsa deras egen sekretesspolicy.

12. När övervakar du telefonsamtal?
Vi spelar inte in telefonsamtal du har med vår personal.

13. Hur uppdaterar vi detta sekretessmeddelande?
Vi håller vårt sekretessmeddelande under regelbunden granskning och vi kommer att lägga ut eventuella uppdateringar på vår webbsida.

14. Vem kan jag kontakta om jag har frågor om detta sekretessmeddelande?
Du kan också kontakta oss direkt om du har några frågor om vårt integritetsmeddelande eller information vi har om dig.

Skriv till oss på adressen nedan.
Dataskyddssamordnare, Gaming Publishing, Samson House, Manchester M297BR, Storbritannien.
Eller via e-post till: james@gamingpublishing.co.uk
Eller ring: +44 (0) 1282 686586
Om du är missnöjd med vår hantering av ett klagomål har du också rätt att när som helst ta upp frågor till The UK Information Commissioner: https://ico.org.uk[/vc_column_text][vc_column_text]

Webbplatsens tillgänglighet och ansvarsfriskrivningar

 1. Alla onlinefaciliteter, verktyg, tjänster eller information som Gaming Publishing Ltd gör tillgänglig via webbplatsen (den Service) tillhandahålls "i befintligt skick" och på basis av "som tillgängligt". Vi ger ingen garanti för att Tjänsten kommer att vara fri från defekter och/eller fel. I den maximala omfattning som lagen tillåter ger vi inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för lämplighet för ett visst ändamål, informationens korrekthet, kompatibilitet och tillfredsställande kvalitet.
  Gaming Publishing Ltd är inte skyldigt att uppdatera information på webbplatsen.
 2. Även om Gaming Publishing Ltd gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen är säker och fri från fel, virus och annan skadlig kod, ger vi inga garantier eller garantier i det avseendet och alla användare tar ansvar för sin egen säkerhet, för sina personliga uppgifter och deras datorer.
 3. Gaming Publishing Ltd tar inget ansvar för eventuella störningar eller otillgänglighet på webbplatsen.
 4. Gaming Publishing Ltd förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avbryta någon del (eller hela) webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, alla tillgängliga produkter och/eller tjänster. Dessa villkor ska fortsätta att gälla för alla modifierade versioner av webbplatsen om det inte uttryckligen anges annat.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Begränsning av ansvar

 1. Ingenting i dessa villkor kommer att: (a) begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår eller din
  oaktsamhet, i tillämpliga fall; (b) begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning; eller (c) begränsa eller utesluta något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.
 2. Vi är inte ansvariga gentemot dig för eventuella förluster som uppstår till följd av händelser utanför vår rimliga kontroll.
 3. I den maximala utsträckning som lagen tillåter, har Gaming Publishing Ltd
  tar inget ansvar för något av följande:
 1. affärsförluster, såsom förlust av vinst, inkomst, intäkter, förväntade besparingar, affärer, kontrakt, goodwill eller kommersiella möjligheter;
 2. förlust eller korruption av data, databas eller programvara;
 3. någon speciell, indirekt eller följdförlust eller skada.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]

Allmänt

 1. Du får inte överföra några av dina rättigheter enligt dessa villkor till någon annan person. Vi kan överföra våra rättigheter enligt dessa villkor och
  villkor där vi rimligen tror att dina rättigheter inte kommer att påverkas.
 2. Dessa villkor kan varieras av oss från tid till annan. Sådana reviderade villkor kommer att gälla för webbplatsen från publiceringsdatumet. Användare
  bör kontrollera villkoren regelbundet för att säkerställa att du känner till den då aktuella versionen.
 3. Dessa villkor tillsammans med integritetspolicyn och cookiepolicyn innehåller hela avtalet mellan parterna angående dess ämne och ersätter alla tidigare diskussioner, arrangemang eller avtal som kan ha ägt rum i relation till villkoren.
 4. The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 ska inte tillämpas på dessa villkor och ingen tredje part kommer att ha någon rätt att genomdriva eller
  förlita sig på någon bestämmelse i dessa villkor.
 5. Om någon domstol eller behörig myndighet finner att någon bestämmelse i dessa villkor (eller delar av någon bestämmelse) är ogiltig, olaglig eller inte verkställbar, kommer den bestämmelsen eller delbestämmelsen, i den utsträckning som krävs, att anses utgå, och giltigheten och verkställbarheten av de andra bestämmelserna i dessa villkor påverkas inte.
 6. Såvida inte annat överenskommits kommer ingen försening, handling eller underlåtenhet av en part att utöva någon rättighet eller gottgörelse anses vara ett avstående från denna eller någon annan rättighet
  eller botemedel.
 7. Detta avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales och alla tvister som uppstår enligt avtalet (inklusive tvister eller anspråk som inte är avtalsenliga) kommer att omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för engelska och walisiska domstolar.

[/ Vc_column_text] [vc_column_text]Information om Gaming Publishing Ltd

 1. Gaming Publishing Ltd är ett företag registrerat i England och Wales med registreringsnummer 07342069 vars registrerade adress är 23 Abbey Farm View, Whalley, Clitheroe, Lancashire, BB7 9YF och det driver webbplatsen www.g3newswire.com. Du kan kontakta Gaming Publishing Ltd via e-post på website@g3newswire.com.

[/ Vc_column_text] [/ vc_column] [/ vc_row]